Nechajte sa previesť Ústavným súdom Slovenskej republiky
vďaka videoprehliadke

Prejsť na videoprehliadku Pokračujte nižšie

V rámci Dňa otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky Vám
prinášame zaujímavé informácie a aktivity

Videoprehliadka
Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Vstúpte s nami do priestorov, ktoré
verejnosti nie sú bežne dostupné
– poďte sa s nami prejsť

Prejsť na videoprehliadku

Čo by bolo, keby ústavy,
ústavného súdu a
spravodlivosti nebolo

Deti a mladí ľudia majú na
všetko svoj vlastný názor –
pozrite si vyjadrenia Vašich
rovesníkov

Pozrieť film

Súťaže Kancelárie
Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Každý rok vyhlasujeme literárnu
a výtvarnú súťaž pre žiakov
základných a stredných škôl –
zapojte sa aj Vy

Viac informácií

Vyberte si miesto, ktoré vás zaujíma

Ústavný súd Slovenskej republiky od roku 2015, spravidla každý rok koncom septembra, organizuje „Deň otvorených dverí ústavného súdu“. Cieľom tejto aktivity je oboznámiť verejnosť s ústavným súdom, jeho postavením, právomocami a s rozhodovacou činnosťou spôsobom atraktívnym nielen pre právnickú obec, ale aj pre žiakov a študentov základných a stredných škôl a ostatnú laickú verejnosť. Ďalším dôvodom je snaha o pripojenie sa k myšlienke priblíženia súdnictva občanom, ktorú už niekoľko rokov propaguje Európska komisia pre efektívnosť súdnictva aj prostredníctvom Európskeho dňa spravodlivosti.

Deň otvorených dverí Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky od roku 2015, spravidla každý rok koncom septembra, organizuje „Deň otvorených dverí ústavného súdu“. Cieľom tejto aktivity je oboznámiť verejnosť s ústavným súdom, jeho postavením, právomocami a s rozhodovacou činnosťou spôsobom atraktívnym nielen pre právnickú obec, ale aj pre žiakov a študentov základných a stredných škôl a ostatnú laickú verejnosť. Ďalším dôvodom je snaha o pripojenie sa k myšlienke priblíženia súdnictva občanom, ktorú už niekoľko rokov propaguje Európska komisia pre efektívnosť súdnictva aj prostredníctvom Európskeho dňa spravodlivosti.